home Myter om viktminskning Myt: Personer som är uppväxta med övervikt kommer alltid vara överviktiga!

Myt: Personer som är uppväxta med övervikt kommer alltid vara överviktiga!

Detta är ofta en ganska tröstlös och trist konstaterande som många av oss ibland upplever. Det sägs ofta att övervikten sitter i generna eller att man är född med kraftig kropp. Förvisso finns det sjukdomar som drar ned kroppens ämnesomsättning vilket innebär att vissa personer har lättare för att bli överviktiga än andra, men det är en mycket liten andel personer som har dessa sjukdomar.

Till att börja med så finns det inga kraftiga kroppar. Benstommen i kroppen och dess muskler är hos alla personer proportionella till kroppens längd. Ingen föds överviktig i den bemärkelsen att den nyfödda som väger upp till ett par kilo mer än andra har en benägenhet att bli mer överviktig än andra nyfödda.

Övervikt kommer, förutom i de fall det finns en sjukdom som ligger bakom, uteslutande från ett för stort intag av felaktiga livsmedel i kombination med hur aktiv kroppen är. Det finns många personer som är uppväxta i miljöer där dåliga matvanor har frodats som följer med dessa hela livet. Att en person som är överviktig inte kan förlora och bibehålla en normalvikt är helt fel.

Allt handlar om att komma till insikt och förändra sina matvanor. Det enda sättet att inte gå upp i vikt är att anpassa sina intag till kroppens förbrukning av kalorier och hur aktiv man är för att öka fettförbränningen. Lite enkelt kan man säga att det inte går att äta kakan och ändå ha den kvar.

Om överviktiga personer ändrar sina kostvanor och sitt levnadssätt finns det inget som pekar på att den gruppen som tidigare varit överviktiga enklare skulle gå upp i vikt än de som inte tidigare har varit överviktiga.

Lämna ett svar