home Blandat, Viktminskning BMI-räknare räkna ut ditt BMI

BMI-räknare räkna ut ditt BMI

BMI är en förkortning som står för Body Mass Index (sv KroppsMasseIndex) är ett mått som används för att kvantifiera relationen mellan längd och vikt. Vill man hålla koll på om man har undervikt eller övervikt bör man beräkna BMI. Det finns fyra olika viktklasser enligt WHO:

  • Undervikt (BMI under 18,5)
  • Normalvikt (BMI 18,5 – 24,9)
  • Övervikt (BMI 25 – 29,9)
  • Fetma (BMI 30.0 och uppåt)
Utvärdering av BMI-värdet

Vad är BMI? Body Mass Index

(lite fakta om BMI)
Det finns idag flera olika sätt att beräkna vad som räknas som en normal vikt för en person. Ett av de vanligaste och mest använda är BMI, Body Mass Index. Detta är ett mått på hur din vikt förhåller sig till din längd och visar om en person har normal vikt eller lider av undervikt, övervikt eller fetma. BMI skall inte blandas ihop med GI som avser Glykemiskt Index som är ett mått på ett livsmedels effekt på blodsockret. BMI är alltså förhållandet mellan vikt och längd.

Formeln för beräkning av BMI - Body Mas Index

Såhär fungerar det
För att räkna ut en persons BMI så tar man antalet kilo en person väger och dividerar det med personens längd i kvadrat (upphöjt till 2). Detta resultat jämförs sedan i en tabell för att visa hur hälsosam personens vikt är. Tabellen visar generella gränsvärden som är framtagna av WHO för vuxna personer med en normal muskelmassa.

BMI = vikten i kg/längden i meter i kvadrat (upphöjt till 2).

Här är ett exempel på en person som är 180 cm lång och väger 75 kg.
Rälna ut BMI:
75/ 1,80*1,80 = 21,6 (normal vikt).

Brud på pilatesboll

Ett resultat med BMI under 18,5 räknas som undervikt och kan medföra en rad hälsoproblem. Detta kan leda till nedsatt immunförsvar, näringsbrist och allmän ohälsa eftersom detta kan tyda på att personen inte får i sig tillräckligt med näring och mat.

Ett värde på mellan 18,5 – 24,9 anses som normalvikt eller idealvikt. Personer som befinner sig inom dessa värden anses ha en hälsosam vikt.

Hamnar resultat på 25 – 29,9 så värderas personen till att ha en övervikt. Detta är också ett tillstånd som kan medföra hälsoproblem som hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes och andra viktrelaterade sjukdomar.

Om resultatet visa på över 30 så anses personen lida av fetma. Detta innebär samma hälsorisker som vid övervikt, fast på ett allvarligare stadie. Om resultatet visar på en siffra över 40 så anses personen ha grav fetma.

Vad har den här personen för BMI?

BMI intervall

  1. Undervikt <18,5
  2. Normalvikt 18,5-24,9
  3. Övervikt 25-29,9
  4. Fetma 30-39,9
  5. Grav fetma >40

Fördelar med metoden

Den absolut största fördelen med BMI-metoden är att den är otroligt enkel att använda. Det behövs ingen speciell utrustning eller utbildning för att få fram ett resultat. Resultaten är tydliga och det är lätt att se inom vilken viktgrupp personen hamnar.

Läs mer

BMI-räknare räkna ut ditt BMI
BMIräknaren – Enkel användning och tolkning av resultatet
BMI och hälsa: Risker för övervikt och fetma
BMI och Livsstil: Vikten av att ta hand om din hälsa
BMI och Kost: Hur kosten påverkar vår hälsa och kroppsvikt
BMI och Motion: Hur motion kan förbättra vår hälsa och BMI

Nackdelar med metoden

BMI har fått mycket kritik för att det enbart tar hänsyn till just vikt och längd. Det tar ingen hänsyn till personens ålder, kön eller andra fysiska egenskaper. Att endast ta hänsyn till en persons längd och vikt säger egentligen ingenting om hur mycket fett personen har på kroppen.

Till exempel så kommer en person som tränar bodybuilding att få ett skevt resultat. Detta beror på att muskler har en högre densitet än fett eftersom de innehåller mycket vatten. På så sätt så kan en person med väldigt mycket muskelmassa få resultatet både fetma och övervikt utan att ha speciellt mycket fett på kroppen.

Nackdelar med BMI

BMI och kön
Kvinnor har också en annan genetik än vad män har. De har generellt mindre muskelmassa på kroppen vilket gör att det borde finnas en helt annan BMI-skala för kvinnor.

Summering

Body Mass Index är en enkel mätmetod som vem som helst kan använda som en vägledning för att mäta om de har en hälsosam kroppsvikt eller inte. Dock bör man alltid ha med i beräkningen att metoden är väldigt enkel och bäst fungerar på personer som inte tränar speciellt mycket.

Om man vill ha en mer korrekt uppfattning om man har en hälsosam fettvikt så bör man använda speciella mätinstrument som finns på de flesta gym eller vårdcentraler. De kan tala om exakt hur mycket av vikten som består av fett, muskler, vatten och skelettvikt.

Lämna ett svar